Talousarviopuhe 2020

Tiistai 12.11.2019


Liedon Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro talousarviosta 2020

Hyvä valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutetut, kunnanjohtaja, virkamiehet sekä lehteriyleisö ja media. 

Kunnan elinehto on järkevä taloudellinen tasapaino

Kuntatalouden ongelmat on otettava vakavasti. Noin kaksi kolmasosaa kunnista teki negatiivisen tuloksen viime vuonna. Kunnat ja kuntayhtymät ottivat lainaa lisää lähes miljardin. Kuntien talous heikkeni pääosin siksi, että toimintamenot kasvoivat mutta esimerkiksi verotulot ja valtionosuudet vähenivät.

Liedossa kuntapäättäjillä on edessään nyt erityisen vastuulliset ajat. On tehtävä arvovalintoja mutta nähtävä koko kuva. Kunnan pitää pystyä takaamaan lakisääteiset palvelut, mutta myös ennaltaehkäisemään mahdollisesti tulevaisuudessa tulevia ongelmia sekä järjestää kuntalaisille yhteisöllistä tekemistä ja saada kuntalaiset puhaltamaan yhteen hiileen. 

Kuntalaisilta on tullut runsaasti palautetta siitä, että kunnan eri taajamia on syytä kehittää tasapuolisesti. Tämä on myös Liedon Keskustan näkemys ja pyrkimys kunnan päätöksenteossa, joka on myös koko kunnan etu. 

Kuntataloutta koettelee nyt erityisesti väestörakenteen muutos, sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvavat menot, tyhjiksi jäävät- tai homekiinteistöt ja keskittäminen. Sen sijaan, että kunnilta odotetaan jatkuvasti lisää palveluita, on syytä miettiä miten jo olemassa olevat palvelut taataan, kun nytkin jo tehdään niiden eteen hartiavoimin töitä.

Liedossa vuoden 2019 ennusteen mukaan alijäämää on kertymässä noin -2,7 miljoonaa euroa ja talousarvioesityksessä 2020 kunnan tulos on saatava lähelle nollaa. Tämä tarkoittaa sitä, että helppoja ratkaisuja ei yksinkertaisesti ole. Kuntalaisten hyvinvointi ja kunnan toimintavalmius ovat korkealla prioriteeteissä. Kotikuntamme elinvoiman säilyttämiseksi pitää nyt hyödyntää kaikki se tieto ja taito, jota kuntamme päätöksenteko pitää sisällään.

Merkittävien hankkeiden riittävän aikainen valmistelu yhteistyössä kuntalaisten, luottamushenkilöiden, virkamiesten ja kunnan muiden työntekijöiden kanssa on kaiken kunnan suunnittelun lähtökohta. Liedon Keskusta odottaa virkamiehiltä vastuullista käyttötalouden suunnittelua.

Kunnan palveluiden yksityistäminen ei saa olla ensisijainen vaihtoehto  
talouden tasapainottamiseen. Sote-palveluiden yksityistämisen suuri riski on kustannusten siirtyminen entistä enemmän asiakkaiden ja potilaiden maksettaviksi.
Huoli erityisesti heidän asemasta, jotka eivät itse kykene ajamaan omia asioitaan on otettava vakavasti.

Liedon Keskustan valtuustoryhmä esittää ettei yleistä kiinteistöveroa nostettaisi. Verojen nostot eivät ole säästötoimenpide. Tarvitsemme nyt todellisen organisaatiouudistuksen ja rakenteemme pitää päivittää 2020 -luvulle. 

Olemme tehneet töitä saadaksemme itsemme yrittäjien ykköskunnaksi. Nyt ei ole aika vaikeuttaa meidän lähes parin tuhannen yrittäjän ja parin sadan maatalousyrittäjän työtä. On aika näyttää, että pystymme uudistumaan ja uskomme tulevaisuuteen.

Lopuksi kiitämme teitä jokaista siitä, että jaksatte tehdä töitä Liedon eteen. Meillä on varsin haastavat ajat meneillään jo nyt, mutta ensi vuonna vasta kipeitä ratkaisuja tehdäänkin. Pidetään pää kylmänä ja valmistellaan Lieto 2020 -luvulle. Yhdessä saamme varmasti parempia tuloksia kuin yksin. Tehdään siis yhteistyötä ja ollaan avoimia myös uusille näkemyksille.

Liedon Keskustan valtuustoryhmä

Avainsanat: talousarvio,


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini