Pelkkä harmaa virasto?

Tiistai 4.2.2020 klo 14:03 - Henna Takatalo

Liedon_Keskusta.jpg

Suomalaiset kunnat on luotu toteuttamaan lähidemokratiaa ja palvelemaan paikallisyhteisön tarpeita. Vuosien saatossa kunnan rooli asukkaidensa yhteisönä on kuitenkin hämärtynyt, kun sen toimintaa on kahlittu byrokraattisilla velvoitteilla, rajoittavalla lainsäädännöllä ja tiukoilla rahoitusehdoilla. Kunta ei ole enää vuosikymmeniin ollut sellainen lähidemokratian, paikallishengen, kuntalaisten tarpeiden ja yhteisöllisyyden varjelija, joksi se alun perin luotiin. Siitä on tullut palveluiden kasvoton tuottaja ja valtiovallan työrukkanen - pelkkä harmaa virasto.

Nykyinen meno viittaa siihen ettemme pärjää omillamme enää tulevaisuudessa. Jotain on tehtävä tai suurin skenaariomme on tulla liitetyksi Turkuun. Tätä tuskin kukaan meistä haluaa. 

Tulevaisuuden kunnan visio pitäisi olla tasapainoinen näkemys ihmisen, luonnon sekä talouden kokonaisuudesta. 

Tulevaisuuden kunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla asukkaidensa ja alueensa yhteisöjen omaehtoisen toimeliaisuuden ja luovuuden mahdollistaja. Kunta ei ole vanhaan tapaan enää toiminnan kohde, vaan itse aktiivinen toimija. Kuntalaiset sekä pienyhteisöt ovat virallisten toimijoiden kumppanina alueen kehittäjänä, luoden asukkaille hyvinvointia. Kunnan tehtävä on tarjota puitteet ja väylä aktiivisuudelle.

Kuntalaisten hyvinvoinnin tulisi olla läpäisevänä kaikessa kunnan toiminnassa. Kunnan tarjoamien hyvinvointipalveluiden tulee olla saatavilla jokaiselle kuntalaiselle, välimatkasta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

Tehtävämme on hakea yhdessä ratkaisuja, joilla kehitämme kotikuntaamme. Ratkaisut ja valinnat eivät tule olemaan helppoja, mutta tärkeintä on se että ne tehdään yhdessä. On hyväksyttävä kipeitäkin ratkaisuja.

Toivon puolueilta yhteistyöhenkeä. Ei pidä katsoa oikealle tai vasemmalle vaan eteenpäin. Se on ainoa tapamme onnistua poliittisesti tekemään oikeita ratkaisuja kuntalaisten hyväksi.

Henna Takatalo

Liedon kunnanvaltuutettu

Keskusta

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kutatalous, kuntaliitokset, lieto, keskusta

LIIKKUU, MUTTA MIHIN?

Tiistai 4.2.2020 - Juha Marjomaa

Liedon_Keskusta.PNG

Lieto, joka on yksi turun seutukunnista, on kasvattanut väkilukunsa jo yli kahdenkymmenentuhannen. Kilpailu asukkaista kasvaa kuitenkin näissä seutukunnissa, syntyvyyden laskun seurauksena. Liedon kilpailuvaltit ovat verrattain hyvät, alhainen veroprosentti, yrittäjä ystävällisyys, monipuoliset liikunta/harraste mahdollisuudet, toimiva ja liikkuva kouluverkko, sujuva varhaiskasvatus ja joustava kaavoitus.

Nyt talouden tasapainottamisen seurauksena, näihin kilpailuvaltteihin suunnitellaan muutoksia. Suurimman huomion ovat saaneet, monipuoliset liikunta/harraste mahdollisuudet, sekä toimiva ja liikkuva kouluverkko. Kouluverkko on käytännössä se, joka sääntelee liikuntapaikkojen monipuolisuutta.

Liedon liikkuva kouluverkko on osoittanut toimivuutensa jo vuosia. Mikäli lähikoulun seinät eivät enää anna periksi, voidaan oppilaita ohjata kouluun, jossa on tilaa.

Suunnitelmissa on lopettaa Tarvasjoen koulun yläaste ja Yliskulman koulu, joka toimii alakouluna. Kummankin osalla kysymys on samasta ongelmasta eli oppilasmäärän laskusta. Samanaikaisesti kuitenkin Liedon keskustan alueella
painitaan vastakkaisesta ongelmasta, oppilasmäärät ovat korkeat ja koulutiloja kaivataan lisää.

Tarvasjoen koulu on yhtenäiskoulu, joka aloitti toimintansa vuonna 2001 ja viimeinen laajennus on vuodelta 2006. Oppilasmäärä noin 250, joista yläasteella 110. Ennen koulun muuttumista yhtenäiskouluksi, oppilaat kuljetettiin LiedonTarvasjoen yläasteelle (nykyinen Liedon Keskuskoulu) Liedon keskustaan. Koulutus vastuu hoidettiin käytännössä yhteistyössä naapurikunnan kanssa eikä kuljetusta toimivaan kouluun nähty ongelmaksi.

Yliskulman koulu aloitti toimintansa vuonna 1898 ja koulua on laajennettu sen jälkeen vuosina 1950, 2002, 2010. Oppilasmäärän ollessa tänä päivänä noin 80. Yläasteen yliskulmalaiset ovat perinteisesti suorittaneet Liedon Keskuskoulussa, mutta kuntaliitoksen jälkeen tuli myös mahdolliseksi yläasteeksi Tarvasjoen koulu. Liedon Keskuskoulun lisääntyneen oppilasmäärän johdosta ja liikkuva kouluverkko antoi mahdollisuuden osoittaa yliskulmalaisille yläkouluksi Tarvasjoen koulun. Tästä tosin kuului soraääniä, miksei oppilailta tai vanhemmilta kysytä mielipidettä?
Toteutus oli kuitenkin helppo ja edullinen vaihtoehto, Tarvasjoella oli tilaa ja terveet rakennukset. Kuljetuskin oli jo valmiina toimivan Föli yhteyden ansiosta, joka kulkee väliä Turku – Tarvasjoki – Turku.

Nyt on tultu tilanteeseen, jossa bussiin pitäisi nousta jo aikaisemmin ja liikkua, mutta mihin? Liedon keskusta kasvaa oivallista vauhtia, niin kuin sen kuuluukin. Samalla lapsien määrä kasvaa ja luo painetta kasvattaa keskustan alueen koulurakenteita. Entäs se helppo ja edullinen vaihtoehto, Föli kulkee edelleen ja eikä sen kyytiin nousemisessa keskustanalueella pitäisi olla ongelmia. Miten kaukana se Yliskulma sitten oikein on, uudelta Talviniityn asuinalueelta noin seitsemän minuutin ajomatka autolla ajaen. Matka taittuu valaistua valtiontietä pitkin tai vaihtoehtoisesti kevyenliikenteenväylällä, eikä matkaa esim. Keskuskoululta synny kuin 9 km. Nyt kun bussiin on noustu, niin jatketaan matkaa Tarvasjoelle. Yliskulman koulun kohdalla jää kyydistä ala-aste ikäiset koululaiset ja samalla kyytiin nousee yliskulman varttuneemmat oppilaat, jotka rempseästi heittävät morotukset jo kyydissä istuville kavereille keskustan alueelta. Matkaa taitetaan yliskulmalta 12km. Tarvasjoelle, siinä ajassa ehtii lähettää kavereille tarvittavat snapchatit. Onko reitti turvallinen ja testattu? On, useiden vuosikymmenten ajan, tosin vain ei tällä ”väärällä suunnalla”.

”Väärä suunta”, kuulee usein puhuttavan, kun keskustelu alkaa koko kouluverkko rakenteiden hyödyntämisestä. Perustelut ovat aika-ajoin jopa Liedon tyyppiselle maalaiskunnalle oudoksuttavia, aivan kuin olisimme kahdessa laatikossa. A-laatikossa ovat keskustassa tai muulla ns. arvoalueella asuvat. B- laatikossa hajaasutusalueet ja pienimmät kylien taajamat, joiden maa-arvo on heikko. Nyt viimeistään näistä laatikoista on luovuttava. Lähtökohtaisesti palvelua pitää tuottaa samanarvoisesti kaikille kunnassa asuville asuinalueesta riippumatta, maksamme kunnallisveroa ja kiinteistöveroa samalla periaatteella.

Ratkaisu malleja ja laskelmia tullaan tekemään kaikista vaihtoehdoista. On myös tärkeää tarkastella tulevaisuutta, mitä tulemme tekemään eri kunnan alueiden
vetovoimaisuuden parantamisen suhteen. Tarvasjoen, sekä Yliskulman tontti tarjontaa ja markkinointia on parannettu, mutta samalla alueiden palvelurakenteita ollaan leikkaamassa. Varsinkaan kouluverkon supistaminen näillä alueilla ei paranna tonttikauppaa, eikä lisää nuorten aikuisten tai lapsiperheiden muutto innokkuutta alueille. Uuden sukupolvemme nuoret ovat oivaltaneet suomelle tärkeät arvot, joita ovat luonto, yhteisöllisyys ja ympäristön monimuotoisuus. Monipuolinen ja ympäristön monimuotoisuutta tukeva kouluverkko on yksi tulevaisuuden valttikortti Liedossa, joten pidetään toimiva ja liikkuva kouluverkko yhtenä muuttovoittoisuuden tekijänä.

Juha Marjomaa
Liedon Keskusta

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kouluverkko, keskusta, lieto

Talousarviopuhe 2020

Tiistai 12.11.2019

Liedon Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro talousarviosta 2020

Hyvä valtuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutetut, kunnanjohtaja, virkamiehet sekä lehteriyleisö ja media. 

Kunnan elinehto on järkevä taloudellinen tasapaino

Kuntatalouden ongelmat on otettava vakavasti. Noin kaksi kolmasosaa kunnista teki negatiivisen tuloksen viime vuonna. Kunnat ja kuntayhtymät ottivat lainaa lisää lähes miljardin. Kuntien talous heikkeni pääosin siksi, että toimintamenot kasvoivat mutta esimerkiksi verotulot ja valtionosuudet vähenivät.

Liedossa kuntapäättäjillä on edessään nyt erityisen vastuulliset ajat. On tehtävä arvovalintoja mutta nähtävä koko kuva. Kunnan pitää pystyä takaamaan lakisääteiset palvelut, mutta myös ennaltaehkäisemään mahdollisesti tulevaisuudessa tulevia ongelmia sekä järjestää kuntalaisille yhteisöllistä tekemistä ja saada kuntalaiset puhaltamaan yhteen hiileen. 

Kuntalaisilta on tullut runsaasti palautetta siitä, että kunnan eri taajamia on syytä kehittää tasapuolisesti. Tämä on myös Liedon Keskustan näkemys ja pyrkimys kunnan päätöksenteossa, joka on myös koko kunnan etu. 

Kuntataloutta koettelee nyt erityisesti väestörakenteen muutos, sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvavat menot, tyhjiksi jäävät- tai homekiinteistöt ja keskittäminen. Sen sijaan, että kunnilta odotetaan jatkuvasti lisää palveluita, on syytä miettiä miten jo olemassa olevat palvelut taataan, kun nytkin jo tehdään niiden eteen hartiavoimin töitä.

Liedossa vuoden 2019 ennusteen mukaan alijäämää on kertymässä noin -2,7 miljoonaa euroa ja talousarvioesityksessä 2020 kunnan tulos on saatava lähelle nollaa. Tämä tarkoittaa sitä, että helppoja ratkaisuja ei yksinkertaisesti ole. Kuntalaisten hyvinvointi ja kunnan toimintavalmius ovat korkealla prioriteeteissä. Kotikuntamme elinvoiman säilyttämiseksi pitää nyt hyödyntää kaikki se tieto ja taito, jota kuntamme päätöksenteko pitää sisällään.

Merkittävien hankkeiden riittävän aikainen valmistelu yhteistyössä kuntalaisten, luottamushenkilöiden, virkamiesten ja kunnan muiden työntekijöiden kanssa on kaiken kunnan suunnittelun lähtökohta. Liedon Keskusta odottaa virkamiehiltä vastuullista käyttötalouden suunnittelua.

Kunnan palveluiden yksityistäminen ei saa olla ensisijainen vaihtoehto  
talouden tasapainottamiseen. Sote-palveluiden yksityistämisen suuri riski on kustannusten siirtyminen entistä enemmän asiakkaiden ja potilaiden maksettaviksi.
Huoli erityisesti heidän asemasta, jotka eivät itse kykene ajamaan omia asioitaan on otettava vakavasti.

Liedon Keskustan valtuustoryhmä esittää ettei yleistä kiinteistöveroa nostettaisi. Verojen nostot eivät ole säästötoimenpide. Tarvitsemme nyt todellisen organisaatiouudistuksen ja rakenteemme pitää päivittää 2020 -luvulle. 

Olemme tehneet töitä saadaksemme itsemme yrittäjien ykköskunnaksi. Nyt ei ole aika vaikeuttaa meidän lähes parin tuhannen yrittäjän ja parin sadan maatalousyrittäjän työtä. On aika näyttää, että pystymme uudistumaan ja uskomme tulevaisuuteen.

Lopuksi kiitämme teitä jokaista siitä, että jaksatte tehdä töitä Liedon eteen. Meillä on varsin haastavat ajat meneillään jo nyt, mutta ensi vuonna vasta kipeitä ratkaisuja tehdäänkin. Pidetään pää kylmänä ja valmistellaan Lieto 2020 -luvulle. Yhdessä saamme varmasti parempia tuloksia kuin yksin. Tehdään siis yhteistyötä ja ollaan avoimia myös uusille näkemyksille.

Liedon Keskustan valtuustoryhmä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talousarvio,

Perintöverosta luovuttava!

Torstai 21.3.2019 - Henna Takatalo

8569b5_82862e6af53f43cc936737022be627dbmv2.jpg

Perintövero on perheyrityksille kuolinisku

Onko inhimillistä periä veroa läheisen kuollessa? Tai yrittäjäperheen lapselta, joka jatkaa perheyritystä? Naapureillamme Virolla, Ruotsilla, Norjalla ja Venäjällä verosta on joko luovuttu tai sitä ei ole koskaan ollutkaan. Perintövero aiheuttaa myös yhteiskunnalle merkittävää hyvinvointitappiota, sillä se heikentää radikaalisti kotitalouksien kannustimia säästämiseen ja investointeihin.

Verovelvollisella ei useinkaan ole todellista veronmaksukykyä ja lisäksi veron ajoitus on täysin sattumanvarainen. Vero voi muodostua perilliselle ylitsepääsemättömäksi taakaksi, jonka vuoksi tarvitsee lainaa selvitäkseen siitä. Eniten verosta kärsivät kuolinpesät joissa esimerkiksi on kiinteistöjä tai maaseudulla sukupolvenvaihdosta tehtäessä kun kyseessä on kiinteistöjen lisäksi maata.

Maatilan tai perheyritysten sukupolvenvaihdos on oltava helpompaa eikä perintövero saa vaarantaa tai hankaloittaa tilannetta entisestään. Mielestäni Suomessa ei saa olla yhtäkään tilannetta, jossa sukupolvenvaihdos jätetään tekemättä perintöveron vuoksi. Yrityksen jatkaja pystyisi käyttämään perintöveron maksun sijaan rahan esimerkiksi investointeihin. Suomalainen maatalous sekä yritykset tarvitsevat nyt investointeja enemmän kuin koskaan.

Perintöveron poisto ei saa tarkoittaa verokertymän supistumista. Verokertymän voisi korvata muun muassa myyntivoittoverotuksella.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: perintövero, keskusta

Annina Ruottu ehdolla europarlamenttiin

Keskiviikko 28.11.2018 - Turun tienoo

Annina Ruottu ehdolla europarlamenttiin

Europarlamenttivaalit järjestetään ensi toukokuussa. Lietolainen Annina Ruottu on yksi ehdokkaista.

27.11.2018 Keskustan puoluevaltuuston kokous vahvisti Turussa yksimielisesti lietolaisen Annina Ruotun ehdokkuuden europarlamenttivaaleihin 2019. 

Turussa syntynyt ja kasvanut 53-vuotias Ruottu on asunut ja työskennellyt ulkomailla vuosia. Hän sai laajalti tukea ehdokkuudelleen muun muassa Keskustan Varsinais-Suomen Piiriltä, Turun Urbaanikeskustalta sekä Suomen, Varsinais-Suomen että Tarvasjoen Keskustanaisilta. 
Ruottu on kansainvälisen politiikan tutkija, jolla on yli 30 vuoden kokemus eurooppalaisesta ja kansainvälisestä politiikasta. Hän on myös puoluehallituksen ja työvaliokunnan jäsen, ollut ALDEn toiminnassa mukana vuosia sekä puolueen Eurooppa -työryhmän jäsen.
Hänellä on filosofian tohtorin tutkinto Englannista ja valtiotieteen maisterin tutkinto Turun yliopistosta. Hän on työskennellyt tutkijana muun muassa USA:ssa Berkeleyn yliopistossa, ja osallistunut Silicon Valley Technology Round-Table -ryhmään sekä Washington D.C:ssä yritysten ja hallitusten väliseen yhteistyöhön.

http://turuntienoo.fi/index.php/uutiset/etusivun-nostot/4638

Kommentoi kirjoitusta.

Liedon kunnan veroprosentti

Torstai 15.11.2018

Liedon Keskustan valtuustoryhmä esitti kunnallisveron korottamista 0,5% nykyisestä 19,5 prosentista 20,0 prosenttiin. Perusteluina ryhmällä oli kasvava kunnan velka, ennusteissa ilmennyt nouseva lainojen korko ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvavat menot.

Valtuutetut saivat perjantai iltana sähköpostiin korjatun esityksen talouteen liittyen. Kun saimme kunnanvaltuuston esityslistan olimme siinä uskossa että alijäämä olisi -3,7 miljoonaa euroa. Kuitenkin viime perjantai-iltana uuden tiedon mukaan mennäänkin yli 4 miljoonan euron alijäämällä. 

Pelottavaa myös on huomata että kunnan lainakanta on nousemassa vuonna 2018 jopa 9 miljoonaa euroa. Suunniteltu oli että se kasvaisi vain 3,3 miljoonaa euroa. 

Kunnan velka on myös kuntalaisten velkaa, joten jokainen ymmärtää ettei velkaa voi loputtomasti nostaa lisää. Varsinkin kun elämme noususuhdanteista aikaa, ja kunnassa on työllisyys hyvällä mallilla on verojen maksukin kevyempää kotitalouksille. Tällaisena aikana olisi kunnassa pyrittävä velkataakan keventämiseen sen sijaan, että joudumme paikkaamaan taloutta lisääntyvällä velan otolla. Mitä tapahtuu, kun alkaa laskusuhdanne ja työttömyys kasvaa. Kunnan verotulot keventyvät oleellisesti, sillä seurauksella, että kunnan on toimintansa ylläpitämiseksi jälleen lisättävä lainamääräänsä tai nostettava kunnallisveroa. Laskusuhdanteen aikana nostettu vero ei kanna samaa hyötyä, kuin noususuhdanteen aikana nostettu. Lisäksi laskusuhdanteen aikana tehty verojen nosto kotitalouksissa, joissa saattaa työttömyyden tai tyypillisten laskusuhdanteen aikaisten ongelmien takia maksukyky olla selkeästi huonompi, tuntuu kohtuuttomalta. Eli velkaa pitää pyrkiä maksamaan silloin kun siihen mahdollisuus. 

Monet ennusteet ovat selkeästi kuvanneet nyt edullisille lainoille koron nousua. Liedon velkataakassa 1% nousu koroissa vaikuttaa huomattavasti lainanhoitokuluihin, joten tämäkin seikka puoltaisi veroprosentin korotusta.

Kasvavan kunnan menopuolen kuluja kohottaa huomattavasti varhaiskasvatuksen ja koulutuksen puoli, johon on ennakoimalla osattu vaikuttaa riittävän ajoissa. Samalla on jäänyt huomioimatta sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvavat menot, jotka ovat suuren ja ikääntyvän sukupolven välttämätön lisä.

Näillä perusteluilla Liedon Keskustan valtuustoryhmä näki tarpeen korottaa kunnallisveroa.

veroprosentti.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: veroprosentti, keskusta, vanhuspalvelut, lapsiperheet, verotus, kuntapolitiikka

Täi- ja kihomatolääkitys maksuttomaksi Liedossa

Keskiviikko 14.11.2018 - Minna Hallanheimo

Valtuustoaloite

Jaan lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan huolen.

"Ammattilaisten selkeänä havaintona päiväkodeista ja kouluista on täi- ja kihomato-ongelman jopa epidemiamainen vahvuus. Ongelma jatkuu pitkään, koska osalla perheistä ei ole varaa ostaa ongelman hoitamiseen tarvittavia aineita. Ehdotukseni on, että neuvoloista, kunnallisista päiväkodeista ja kouluterveydenhuollosta perheellä olisi mahdollisuus pyytää maksutta täi- ja kihomato-ongelman hoitamiseen tarvittavat aineet. Tämä muun muassa helpottaisi perheiden rahallista taakkaa, vähentäisi sairauspoissaoloja, lisäisi lasten hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä sekä vähentäisi perheiden kuormitusta ja lasten leimautumista. Näiden tuotteiden jälleenmyynti ei ole käytännössä mahdollista eli väärinkäytöksen mahdollisuuttakaan ei suuresti olisi.  Kokonaishyöty olisi vahva."

Esitän, että Liedossa saisi tulevaisuudessa maksutta täi- ja kihomatojen häätöön tarvittavat pesuaineet ja lääkkeet neuvoloista, kunnallisista päiväkodeista ja kouluterveydenhuollosta. Vaikka Liedossa ei asia vielä olisi ongelma, ennaltaehkäisy tulee aina halvemmaksi kuin varsinainen epidemian hoito.

Liedossa 12.11.2018

Minna Hallanheimo

 Hallanheimo_Minna_12_Lieto.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: täi, kihomato, lieto, varhaiskasvatus, ennaltaehkäisy

Täi- ja kihomatolääkitys maksuttomaksi Liedossa

Keskiviikko 14.11.2018 - Minna Hallanheimo

Valtuustoaloite

Jaan lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan huolen.

"Ammattilaisten selkeänä havaintona päiväkodeista ja kouluista on täi- ja kihomato-ongelman jopa epidemiamainen vahvuus. Ongelma jatkuu pitkään, koska osalla perheistä ei ole varaa ostaa ongelman hoitamiseen tarvittavia aineita. Ehdotukseni on, että neuvoloista, kunnallisista päiväkodeista ja kouluterveydenhuollosta perheellä olisi mahdollisuus pyytää maksutta täi- ja kihomato-ongelman hoitamiseen tarvittavat aineet. Tämä muun muassa helpottaisi perheiden rahallista taakkaa, vähentäisi sairauspoissaoloja, lisäisi lasten hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä sekä vähentäisi perheiden kuormitusta ja lasten leimautumista. Näiden tuotteiden jälleenmyynti ei ole käytännössä mahdollista eli väärinkäytöksen mahdollisuuttakaan ei suuresti olisi.  Kokonaishyöty olisi vahva."

Esitän, että Liedossa saisi tulevaisuudessa maksutta täi- ja kihomatojen häätöön tarvittavat pesuaineet ja lääkkeet neuvoloista, kunnallisista päiväkodeista ja kouluterveydenhuollosta. Vaikka Liedossa ei asia vielä olisi ongelma, ennaltaehkäisy tulee aina halvemmaksi kuin varsinainen epidemian hoito.

Liedossa 12.11.2018

Minna Hallanheimo

 Hallanheimo_Minna_12_Lieto.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: täi, kihomato, lieto, varhaiskasvatus, ennaltaehkäisy

Esittelyssä Juha Marjomaa

Sunnuntai 4.11.2018 - Juha Marjomaa

Keskustan Liedon paikallisyhdistys päätti syyskokouksessaan esittää minua Varsinais-Suomen piirin varapuheenjohtajaksi.
Pieni esittely lienee paikallaan, olen Juha Marjomaa, ikää on kertynyt 49v. Asuin paikkani sijaitsee Liedon Yliskulmalla, jossa talouteni jakaa puolisoni ja kolme tytärtäni.
Työkseni toimin Tarvasjoella ovi ja ikkuna alan yrityksessä, ns. verstaan työnjohtaja ja olen myös yrityksen työsuojeluvaltuutettu. Aikaisempaan työhistoriaan liittyy vahvasti maatalouspuoli, kotitilaltani Tarvasjoelta ja myöhemmin nykyisestä asuinpaikasta osa-aikaisena maatalousyrittäjänä, josta on jäänyt omaan toimintaan metsätaloudenpuoli, lähinnä sekin on harrastus.
Muita harrastuksia ovat luonto, frisbeegolf,laskettelu,hiihto, moottoripyöräily,kuntapolitiikka ja siihen liittyvät toiminnot, sekä eri yhdistystoiminta (matkanvarrelta löytyy urheiluseuran rahastonhoitoa ja vanhempainyhdistyksen puheenjohtajuutta). Kunta puolella olen liedon keskustan esimmäinen varavaltuutettu, varhaiskasvatus-ja koulutuslautakunnan vpj. ja Keskustan Liedon py:n sihteeri.
Näkemyseni piirin toimintaan ja kehittämiseen lyhyesti kerrottuna olisi seuraavanlaista. Meillä on tänä päivänä käytössä lähes rajattomat mahdollisuudet tiedon siirtoon verkossa ja some maailmassa, niiden käyttöä on lisättävä piirin jäsenjärjestöjen kesken, jotta toiminnallinen liike olisi ajankohtaista ja oikein kohdennettua. Toimintaa on kohdennettava lisättävästi nuoriin aikuisiin ja nuoriin kasvaviin perheisiin, toki emme saa unohtaa vanhoja ja pikäaikaisia keskustalaisia, he ovat toimintamme juuri.
Konkreettista toimintaa on pyrittävä kasvattamaan vaalien välisenä aikana, alueelliset erot huomioiden.
Kaupunkien lähellä olevat kunnat ovat avainasemassa keskustan kannatuksen säilyttämisessä korkealla tasolla. On pyrittivä estämään kannatuksen lasku, jottei vaikutus kanna maakuntaan syvemmälle. Kaupunkien osalla toiminta on kohdennettava huolella, pieni jäsenmäärä suhteessa asukas määrän, voi aktiivisenkin toimijankin uuvuttaa.
Aliupseerina muistan kuinka meille opetettin "joukkoja johdetaan edestä, ei takaa." Samalla periaatteella Keskusta pitää saada takaa eteen.
Vanhimpana varapuheenjohtaja ehdokkaana omaan kuitenkin nuorekkaan sielun (toivottavasti).Keskusta_logo_kev_cmyk.eps

Kommentoi kirjoitusta.

Selittämätön palkkaero

Keskiviikko 24.10.2018 - Henna Takatalo

Is­lan­nis­sa as­tui vuo­den­vaih­tees­sa voi­maan laki, jon­ka mu­kaan kaik­kien yli 25 hen­ki­löä työl­lis­tä­vien  yri­tys­ten ja jul­kis­hal­lin­nol­lis­ten yk­si­köi­den on han­kit­ta­va vi­ral­li­nen to­dis­tus tasa-ar­voi­ses­ta palk­ka­po­li­tii­kas­ta.

Palk­ka­ta­sa-ar­vol­le on luo­tu työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen kans­sa yh­tei­ses­ti so­pi­ma mal­li, jon­ka rik­ko­mi­ses­ta jou­tuu mak­sa­maan sak­ko­ja. Mal­li on ko­rot­ta­nut nais­ten palk­ko­ja jopa 10 pro­sent­tia.

SUO­MES­SA nais­ten ja mies­ten vä­li­set palk­ka­e­rot koko työ­mark­ki­noil­la ovat noin 17 pro­sent­tia.

Su­ku­puo­leen pe­rus­tu­va syr­jin­tä palk­kauk­ses­sa on Suo­mes­sa lail­la kiel­let­ty. Palk­ka­e­roil­le voi kui­ten­kin ol­la hy­väk­syt­tä­viä syi­tä, jot­ka voi­vat ol­la esi­mer­kik­si hen­ki­lön kou­lu­tus, osaa­mi­nen ja aloit­teel­li­suus. 

ON MIE­LES­TÄ­NI kum­mal­lis­ta, et­tä vuon­na 2018 voi vie­lä nai­sen palk­ka ol­la huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi kuin mie­hen. Sa­man ar­voi­ses­ta työs­tä pi­tää saa­da sa­ma­nar­vois­ta palk­kaa. Su­ku­puo­li ei sai­si vai­kut­taa sii­hen.

On myös tut­kit­tu, et­tä nai­set ha­keu­tu­vat ma­ta­la­palk­kai­sem­mil­le aloil­le, joka osit­tain kas­vat­taa palk­ka­e­ro­ja. Mie­het sen si­jaan si­joit­tu­vat nai­sia use­am­min vaa­ti­vam­piin ja pa­rem­min pal­kat­tui­hin teh­tä­viin.

SE­LIT­TÄ­MÄ­TÖN palk­ka­e­ro tar­koit­taa mies­ten ja nais­ten pal­kois­sa ole­via ero­ja, kun ver­ra­taan sa­man­lai­sia teh­tä­viä ja sa­man­lai­sil­la omi­nai­suuk­sil­la ole­via mie­hiä ja nai­sia.

Nais­ten on roh­kais­tut­ta­va ja vaa­dit­ta­va sa­ma­nar­vois­ta palk­kaa!

Näi­hin tal­koi­siin tar­vi­taan niin nai­sia, mie­hiä, esi­mie­hiä kuin yri­tys­ten joh­to­a­kin. Yri­tys­ten oli­si syy­tä ot­taa asia va­ka­vas­ti ja tar­kas­taa oma ti­lan­teen­sa. Jos pork­ka­na ei au­ta täs­sä asi­as­sa niin kyl­lä pi­täi­si sit­ten an­taa kep­piä, ku­ten Is­lan­nis­sa, esi­mer­kik­si sak­ko­jen muo­dos­sa.

Myös työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen oli­si nyt kor­kea ai­ka ot­taa tä­hän asi­aan kan­taa.

Nais­ten on roh­ke­as­ti py­rit­tä­vä ylen­nyk­siin ja vaa­dit­ta­va osaa­mis­ta vas­taa­vaa palk­kaa. Se vaa­tii sel­kä­ran­kaa, mut­ta si­tä­hän meil­tä suo­ma­lai­sil­ta nai­sil­ta kyl­lä löy­tyy!

Toi­mi­si­ko myös Suo­mes­sa tämä Is­lan­nin mal­li? Sitä oli­si syy­tä miet­tiä va­ka­vas­ti. 


Hen­na Ta­ka­ta­lo
Var­si­nais-Suo­men Kes­kus­ta­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja
Lie­to

Henna_Takatalo.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Kylmän sodan tuulet puhaltavat ? myös Eurooppaan

Sunnuntai 21.10.2018 - Annina Ruottu

Presidentti Trump ilmoitti eilen USAn vetäytyvän vuosikymmeniä kestäneestä INF (Intermediate-Range Nuclear Forces)-sopimuksesta. Sen allekirjoittivat vuonna 1987 USAn silloinen presidentti Ronald Reagan ja Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov. 

Trumpin mukaan Venäjä on rikkonut sopimuksen sääntöjä jo pitkään rakentamalla keskipitkän ballistisia ohjuksia. Presidentti Obaman kaudella USA otti epäilyt useaan otteeseen esille, mutta vasta äskettäin Nato vahvisti, että rikkomukset on pystytty todistamaan. Venäjä on tunnustanut uuden ohjausjärjestelmän olemassaolon.

Venäjän toimet ovat eri tavoin herättäneet Suomessa huolia, mutta INF-sopimuksen rapautuminen on koko Euroopalle ongelma, johon tulee suhtautua vakavasti. Sopimus velvoitti sekä USA:n että Venäjän poistamaan kyseiset ohjukset tietyltä alueelta, mikä käytännössä suojeli USA:n eurooppalaisia liittolaisia ja antoi strategista vakautta Euroopalle. 

Kylmä sota on palannut maailman politiikkaan, mutta nyt pelaajina eivät ole vain USA ja Venäjä. Nyt globaalissa asevarustelussa merkittävä toimija on Kiina, joka ei ole mukana INF- sopimuksessa. Yhdysvalloissa on arveltu, että peräti 95 % Kiinan ohjusjoukoista rikkoisi sopimusta, jos Kiina olisi ollut yksi allekirjoittaneista. USA kokee olevansa heikommassa asemassa, koska Kiinaan ei kohdistu samanlaisia vaateita ja samalla Venäjä rikkoo sopimusta. Venäjä taas viestii, että Yhdysvaltojen toimet ovat kiristystä.

Viimeistään nyt on selvää, ettei Eurooppa voi turvallisuuskysymyksissä sinisilmäisesti luottaa muiden apuun. Nato voi olla arvaamaton, koska USA panostaa yhä enemmän omaan asemaansa ja turvallisuuteensa. Nato voi olla osana puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaamme, mutta sen tukeen emme voi pelkästään tuudittautua. Oman puolustuksen lisäksi, meillä on oltava vahva ja yhtenäinen eurooppalainen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. 

(Uusisuomi, puheenvuoro, 21.10.2018)

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteistyötä tarvitaan epävakaassa maailmassa

Keskiviikko 3.10.2018 - Annina Ruottu

Maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, mutta monikansallinen, monenkeskinen yhteistyö on vaikeuksissa. Joistain yhteistyön kannattajista on tullut sen heikentäjiä. 

USA ilmoitti lähtevänsä Pariisin ilmastosopimuksesta ja Unescosta, lopetti tukensa UNFPA:lle ja vetäytyi Iranin ydinasesopimuksesta. Kiinan ja Venäjän halu aitoon kansainväliseen yhteistyöhön ontuu. 

Brexit sekä joidenkin jäsenmaiden välinpitämättömyys Euroopan unionin yhteisiä sääntöjä kohtaan kertoo samasta oireilusta EU:ssa. 

Monenkeskisen yhteistyön rapautuminen heikentää YK:ta. Rahalliset vaikeudet uhkaavat järjestön uudistumista ja vaikeuttavat sen perustoimintaa. Seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset rauhanturvaoperaatioissa ovat lisänneet kritiikkiä YK:ta vastaan. 

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres haluaakin uudistaa järjestöä. YK:n tavoitteena on olla merkityksellinen kaikille osapuolille ja pyrkiä luomaan rauhanomaiset, oikeudenmukaiset ja kestävät yhteiskunnat globaalin johtajuuden ja jaetun vastuun avulla. EU tukee YK:n uudistamista ja monenkeskisyysperiaatetta. 

Suomen tulee EU-puheenjohtajakaudellaan kannustaa EU:ta sitoutumaan vahvemmin monenkeskisyyden ja YK-järjestelmän puolustamiseen. Demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate eivät ole itsestäänselvyyksiä. EU:lla on nyt mahdollisuus ottaa paikkansa globaalina arvojohtajana.

YK:n ihmisoikeusjulistus täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Tehtävää riittää ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamisessa. Paras tapa edistää universaaleja tavoitteita on toimia globaalisti yhdessä. 

Monenkeskinen yhteistyö on Suomen etu. Jos isot maat toimivat kahdenkeskisesti, pienen maan vaikutusvalta on minimi. 

Suomen tulee jatkossakin edistää ja tukea kansainvälistä, sääntöpohjaista järjestelmää, niin EU:ssa kuin YK:ssakin. 

ANNINA RUOTTU

Lieto

(Maaseudun tulevaisuus, lukijalta, 3.10.2018)

Kommentoi kirjoitusta.

Kaksi tuntia pyörätuolissa

Lauantai 29.9.2018 - Annina Ruottu

Liedon vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti esteettömyyshaasteen kunnanvaltuutetuille. Haasteen tarkoituksena oli testata, miten arjen asiat hoituvat pyörätuolissa istuen. Kävimme kaupoissa, terveyskeskuksessa, postissa, pankkiautomaatilla, toimistoissa, eli paikoissa, joissa päivittäin itse kukin meistä joutuu asioimaan. 

Tai siis, yritimme käydä. Heti alkuun teiden kaltevuudet käänsivät tuolin suuntaa useasti. Tiet olivat asianmukaisesti päällystettyjä, mutta routa tekee tehtävänsä. Ajauduin pari kertaa ojan reunalle ja ojassa olisin ollut ilman apua. Sää oli hyvä ja lämpötila syyskuussa kohdillaan. Mietin, miten ohjata tuolia, kun maassa on lunta, jäätä ja sepeliä? Mitä jos olet yksin liikkeellä ja tuoli kaatuu, etkä pääse nousemaan ylös? Jäisin luultavimmin kotiin, kuin uskaltautuisin ulos niillä keleillä. Ajatus veti mielen apeaksi. Vanhuus, onnettomuus tai sairaus voi viedä meistä jokaisen pyörätuoliin. 

Pankkiautomaateilla asioiminen oli mahdotonta. Olen 160 cm:ä pitkä ja yritin suoraan, sivuttain, mutta joko käsi ei ylettynyt tai jalkatuet törmäsivät seinään. Lisäksi maan kaltevuus veti tuolia sivuun tai taakse. 

Kaupassa ostoskori sylissä huomaa, että useat hyllyt ovat liian korkealla, apua on saatava. Hyllyjen välisen käytävän tulisi olla tarpeeksi leveä, koska vastaan tulee ostoskärryjä, etenkin ruuhka-aikana. Joihinkin kauppoihin oli mahdotonta päästä sisälle korokkeiden tai ovien kapeuden takia. Ovien avaaminen oli ihan oma juttunsa. Automaattisesti aukeavat ovet helpottavat, mutta usein sisäänkäynneissä on vielä toinen ovi, joka saattaa sulkeutua ennen kuin ehdit siitä ja jäät jumiin ovien väliin. 

Tuolissa oli molemmin puolin jarrut, jotka sai päälle ja pois. Välimuotoa ei ollut. Alamäen kohdalla en keksinyt tapaa, millä vauhdin saisi hidastettua, joten piti suunnitella uusia reittejä. Joskus ne kiertävät isonkin lenkin, jotta pääset turvallisesti kohteeseesi. Mainittakoon, että käsivoimia tarvitaan noin 20 kg:n tuolin sekä oman painon siirtelyyn. 

Vakava tilanne sattui, kun ylitin suojatietä. Autoilija pysähtyi suojatien eteen, kuten pitääkin. Oli aikamoinen shokki, kun viereiseltä kaistalta auto ajoi eteenpäin pysähtymättä. Liki oli, etten päätynyt reissullani pysyvästi pyörätuoliin. 

Lopuksi tutustuimme erilaisten lasien kautta näkövammaisten arkeen. Lomakkeen luku ei onnistunut, saati sen täyttö. Tempaus laajensi näkemystä ja ymmärrystä siitä, mitä eri lailla vammautuneet ihmiset joutuvat kohtaamaan päivittäisessä arjessaan. 

Kaksi tuntia pyörätuolissa. Jokaisen päättäjän ja yrittäjän tulisi osallistua vastaavaan. Vasta kun itse kokee sen, paljastuu esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden todellinen tila. 

 

Annina Ruottu

Liedon kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen 1. vpj (kesk)

 (uusisuomi, 29.9.2018)

Kommentoi kirjoitusta.

I skate to where the puck is going to be, not where it has been

Perjantai 20.4.2018 - Annina Ruottu

“ Luistelen siihen suuntaan, mihin kiekko kulkee, en sinne, missä se on ollut”. Tämä jääkiekkolegenda Wayne Gretzkyn lausahdus on ollut yritysmaailmassa pitkään käytössä. Lauseella on edelleen paikkansa, eikä vähiten tämän päivän yhteiskunnallisissa muutoksissa.

Kaksi isoa muutosta, jotka ovat mullistaneet maailmaa ja joiden eteenpäin kulkua emme pysty pysäyttämään, vaikka ehkä haluaisimmekin, ovat globalisaatio ja digitalisaatio.

Molemmat ovat haasteellisia, koska muutosten myötä tulee aina seurauksia, jotkut positiivisia, jotkut negatiivisia. Toisille muutokset ovat pelottavia, toiset taas näkevät niissä mahdollisuuksia. Harva iso muutos on heti valmis, korjauksia pitää tehdä ajan myötä.

Globalisaatio on ollut vauhdissa jo pitkään. Vaikka jotkut valtiot sulkevat rajojaan, ne eivät voi estää sen etenemistä. Nämä valtiot jäävät tuolloin pois tärkeästä prosessista, globalisaation hallinnasta. Samoin on digitalisaation kanssa. Teknologian kehitys on muuttanut ihmisen elämää ja muutos jatkuu yhä nopeampaan tahtiin. Jos jäämme vanhojen teknologioiden ja ajatusmallien varaan, putoamme pois kasvusta ja kehityksestä. Jos olemme mukana muutosprosesseissa, kykenemme vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan asiat etenevät.

Kansainvälinen tilanne vuonna 2018 on hyvin erilainen kuin esimerkiksi vuonna 1995, kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin. Meillä on nykyään vakiintunut paikkamme Euroopassa, se on osa laajempaa kotiamme. Suomi on pieni maa, joka hyötyy yhteistyöstä muiden maiden kanssa. Ne pohjimmaiset syyt, jotka yhdistävät meidät juuri Eurooppaan, ovat arvomme, kuten demokratia ja ihmisoikeudet. Viime vuosina arvomme on kyseenalaistettu eri lailla ajattelevien toimesta. Tahojen, joiden merkitys maailmanpolitiikassa on kasvanut ja kasvaa. Demokratia, tai lännen hegemonian säilyminen, eivät ole itsestäänselvyyksiä. Puolustaaksemme arvojamme jatkossakin, meidän on kuuluttava siihen ryhmään, joka seisoo samanlaisten perusarvojen takana. Tässä kansainvälisessä tilanteessa, jättäytyminen EU:n, ja sen kehityksen ulkopuolelle, olisi meiltä suuri virhe.

Digitalisaatio on nopeuttanut globalisaatiota ja toisinpäin. Ennen niin hölmöiltä vaikuttaneet tieteistarinat tulevaisuuden maailmasta ovat monin tavoin lähellä tämän päivän realismia. Tämän päivän uusi, on huomenna jo vanha. Digitalisaation nopeissa muutoksissa on muistettava pitää huolta niistä, jotka eivät pysy tahdissa mukana. Kun olemme itse kehittämässä muutoksia, osallistumme niiden hallintaan ja sääntöjen luomiseen, sekä kykenemme vaikuttamaan muutosten aiheuttamiin seurauksiin. Virheitä nopeassa myllerryksessä tapahtuu varmasti, siksi pitää olla suunnitelmia myös niiden varalle.

Wayne Gretzkyä hieman muunnellen: On parempi olla mukana vaikuttamassa tulevaisuuteen, kuin antaa muiden päättää siitä puolestamme, tai haikailla entiseen.

Paluuta samanlaiseen ei ole.

Annina Ruottu (PhD, VTM)
Suomen Keskustanaisten varapuheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta.

Tuottajaa ei jätetä

Torstai 21.12.2017 - Henna Takatalo

Henna_Takatalo.jpgTuottajaa ei jätetä

Aika ajoin saa kuulla miten ihmisiä mietityttää, että onko tuottaja unohdettu. Tekeekö Sipilän hallitus tuottajan eteen enää mitään? Keskustan politiikka keskittyy liikaa kaupunkeihin? Lohdutukseksi voin sanoa että ei, tuottajaa ei ole unohdettu. Keskusta on saanut hallituksessa aikaan paljon tuottajien hyväksi. Listaan esimerkkejä:

Ruokavientiä on tuettu 3,5 miljoonalla eurolla. Näin olemme saaneet markkinat auki Kiinassa sianlihalle ja kaurahiutaleille. Myös kananmunia voidaan nykyään viedä Hong Kongiin. Food from Finland -vienninedistysohjelma levittää tietoisuutta ja tekee suomalaisesta ruoasta brändiä ulkomailla. Eviralle on myös lisätty henkilöresursseja avaamaan vientimarkkinoita. Näillä toimilla Venäjän pakotteena asettamasta elintarvikkeiden tuontikiellosta aiheutunut vientivaje on saatu lähes kokonaan paikattua. 

Varainsiirtoverolakimuutos tulee voimaan 2018 vuoden alussa. Maatilan muuttaminen osakeyhtiöksi vapautetaan varainsiirtoverosta. Ennen tätä muutosta veroja saattoi kertyä maksettavaksi jopa yli kymmeniä tuhansia euroja. 

Myös pienimuotoista tilamyyntiä on helpotettu, MYEL -maksujen viivästyskorkoja laskettu, maidontuotannolle myönnetty kriisitukea ja maanviljelijöiden jaksamisen tuettu. 

Nyt viimeisimpänä uudistuksena maa- ja metsätalousministeriö linjaa, että ravintoloiden on ilmoitettava lihan, kalan ja kalajalosteiden alkuperä. Asia on käsiteltävänä nyt EU:n komissiossa. Jos komissio hyväksyy asetuksen, sen arvioidaan astuvan voimaan ensi keväällä. Tosin, matkailu- ja ravintola-ala protestoi tätä vastaan. Mielestäni on merkillistä miten esimerkiksi tarjoilija tai kokki ei voi tukea ruoan alkuperän ilmoittamista. Kuvittelisin, että on ammatillista tietää valmistamansa ruoan alkuperä tai kun kysyttäessä tietää mistä liha tulee. Kyseessä on kuitenkin vain lihan, kalan ja kalajalosteiden alkuperän ilmoittaminen. Mielestäni tämä uudistus on enemmän kuin kohtuullinen ja antaa tuottajan työlle sekä eläimelle ansaitsemansa arvon. 

Tuottajia ei ole unohdettu. Tälläkin hetkellä olen osana Keskustan ruokatyöryhmää, jossa pyritään miettimään erilaisia tapoja auttaa tuottajaa, edistää kannattavuutta, vientiä ja myyntiä. Kuten esimerkiksi viljelijöiden hyvinvointia, sivuelinkeinoja, energiatuotannon mahdollisuuksia, ruokakulttuurin vaikutuksia, ruoan tulevaisuutta, eläinten hyvinvointia, ympäristövaikutuksia, tukijärjestelmän ongelmallisuutta, normien purkua, kansainvälisiä kauppaneuvotteluita, tutkimista ja koulutusta.  Teemme töitä sen eteen, että tulevaisuudessakin olisi mahdollisuus syödä kotimaista ruokaa. Tavoitteena on tyytyväinen tuottaja ja hyvinvoiva maaseutu. 

Henna Takatalo (Kesk.), Liedon kunnanvaltuutettu

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tuottaja, maaseutu, maanviljely, eu, maatalous

Tuleeko Pörriäisestä uusi Caruna?

Keskiviikko 22.11.2017 - Annina Ruottu

Tuleeko Pörriäisestä uusi Caruna?Käyttäjän AnninaRuottu kuva

22.11.2017 Annina Ruottu

Taloudellisessa kriisitilanteessa tämä voi olla houkutteleva vaihtoehto kunnille, mutta pidemmällä aikavälillä kohtalokas kansalaisille. Kun suuryritys ottaa vallan, se tarkoittaa, että toiminnan tärkeimmäksi päämääräksi tulee voiton maksimointi. Jos voittoa ei tule, on säästöjen syntymiseksi esimerkiksi lakkautettava toimintoja tai nostettava hintoja.

Kyse on palveluista, joita jokainen meistä tarvitsee enemmän tai vähemmän. Välttämättömiä palveluja, joihin kaikilla on oltava tasa-arvoinen pääsy, tuloista riippumatta. Siksi vallankahvassa tulisi olla vahvimmin kiinni julkinen toimija, eikä voittoja maksimoiva monopoli.

Alkuvaiheessa pörriäiset toki lupaavat monenlaista hyvää ja ihmiset ovat tyytyväisiä, kun palvelut luvataan pitää lähettyvillä. Mutta miten kauan kansalaiset pidetään tyytyväisinä? 

Esimerkkinä tapaus Caruna. Kuinkahan moni kansalaisista kokee, että oli hyvä asia, kun Suomen sähkönsiirtoliiketoiminta yksityistettiin ja Caruna sai monopoliaseman? Kuluttajille hinnat nousivat ja veroja yritys maksaa Suomeen vain 0,28 prosenttia. 

Valinnanvapautta Meri-Lapin malliratkaisu ei palvele. Monopoliaseman saanut suuryritys on silloin ainoa valinta. 

Pörriäisiäkin tarvitaan ja yksityiset palvelut tulisivat olla osana tulevaisuuden sotea, mutta niiden ei tule olla sen ainoa osa. Yksityiset palvelut tarkoittavat myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ei vain yhtä tai paria jättiyritystä.

Kuka näitä suuryrityksiä Suomessa johtaa? Useampi kokoomusvaikuttaja on siirtynyt viime vuosina politiikasta juurikin kyseisten terveysjättien johtoon. Samaiset vaikuttajat lobbaavat nyt kuntia myymään kiinteistönsä yritykselle ja vielä enemmän: ne tarjoavat Meri-Lapin kaltaista mallia muillekin. Tämä tarkoittaa monopoliasemaa suuryritykselle. 

On löydettävä muu ratkaisu kriisikuntien ongelmiin kuin Meri-Lapin malli. Jotta päätösvalta pysyy julkisen puolen käsissä ja julkiset palvelut säilyvät tulevaisuudessakin, soteuudistus on turvattava.

Annina Ruottu

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kotimaa, meri-lappi, mehiläinen, sote, suuryritykset

Faktat mielikuvien edelle

Perjantai 27.10.2017 - Annina Ruottu

Faktat mielikuvien edelle

Pu­heen­vuo­ro 

Seu­raan päi­vit­täin kan­sain­vä­lis­tä po­li­tiik­kaa sekä tu­le­via pre­si­den­tin­vaa­le­ja. Ase­tan kor­ke­at stan­dar­dit vaa­leil­le ja niis­sä ole­vil­le eh­dok­kail­le.

Ha­lu­an, et­tä eh­dok­kaat ase­te­taan läh­dös­sä sa­mal­le kalk­ki­vii­val­le. Ha­lu­an, et­tä seu­raa­va pre­si­dent­tim­me on eri­no­mai­nen ul­ko­po­li­tii­kan osaa­ja, sil­lä kan­sain­vä­li­nen ti­lan­ne on haas­ta­va. Em­me elä eris­tyk­sis­sä maa­il­man po­li­tii­kas­ta, vaan olem­me osa sitä. Tu­run puu­ko­tuk­set ovat jul­ma osoi­tus sii­tä.

Ul­ko­po­li­tiik­ka on herk­kä laji, sii­nä vaa­di­taan laa­jaa tie­to­tai­toa. Tar­vi­taan dip­lo­ma­ti­aa, ky­kyä löy­tää kul­tai­nen kes­ki­tie. Maa­il­mas­sa on lii­kaa se­ka­vuut­ta ja ää­ri­päi­den ai­heut­ta­mia konf­lik­te­ja.

HA­LU­AN pre­si­den­tin, jol­la on ul­ko­po­li­tii­kas­ta vank­ka ko­ke­mus ja joka pu­huu kan­sal­le ym­mär­ret­tä­väs­ti maa­il­man ta­pah­tu­mis­ta.

Ha­lu­an pre­si­den­tin, joka on mal­til­li­nen ja dip­lo­maat­ti­nen. Ää­ri­päät ovat vaa­ral­li­sia, ei vain toi­sil­leen, vaan kai­kil­le. Ha­lu­an myös, et­tä pre­si­dent­tim­me myön­tää puo­lu­e­taus­tan­sa, ei­kä pii­lo­ta sitä mie­li­ku­vien taak­se.

Vah­vim­mil­la osaa­mi­ses­sa ja ko­ke­mus­ten­sa kaut­ta on Mat­ti Van­ha­nen. Kes­kus­tan eh­do­kas.

Moni sa­noo, et­tä kos­ka is­tu­va pre­si­dent­ti on ihan hyvä, an­ne­taan vaan jat­ko­ai­ka, tur­ha läh­teä haas­ta­maan hän­tä. Olen eri miel­tä. Näin tär­ke­ää pes­tiä ei pidä luo­vut­taa il­man reh­tiä ki­saa. De­mok­ra­ti­aan kuu­luu vaa­lit.

NÄMÄ ovat puo­lu­e­po­liit­ti­set vaa­lit. Sitä ei­vät kaik­ki myön­nä ja va­li­tet­ta­vas­ti tämä har­ha on upon­nut kan­saan.

Joi­hin­kin mei­hin kes­kus­ta­lai­siin­kin. Ha­lu­am­me­ko pre­si­den­tin, joka toi­mii kes­kus­tan, vai jon­kun muun puo­lu­een ar­vo­maa­il­man poh­jal­ta?

Ää­ni Nii­nis­töl­le on lo­pul­ta ää­ni ko­koo­muk­sel­le. Ää­ni Van­ha­sel­le on ää­ni kes­kus­tal­le.

Nämä vaa­lit ovat tär­ke­ät mo­nes­sa mie­les­sä. Ne an­ta­vat suun­taa sii­hen, mi­ten kes­kus­ta me­nes­tyy seu­raa­vis­sa kol­mis­sa vaa­leis­sa. Vai­ku­tus ker­taan­tuu.

MAT­TI VAN­HA­NEN ja puo­lue te­ke­vät osan­sa kam­pan­jas­ta. Voit­toon tar­vi­taan ken­tän laa­ja tuki eri­no­mai­sen eh­dok­kaam­me puo­les­ta.

Kes­kus­tan ul­ko­po­li­tiik­ka ja ar­vo­maa­il­ma on vank­ka kal­lio, jo­hon on Suo­men 100-vuo­ti­ses­sa his­to­ri­as­sa luo­tet­tu. Suo­mi oli­si hy­vin eri­lai­nen il­man kes­kus­tan lin­jauk­sia. Tä­hän pe­rus­taan on pa­ras tur­va­ta jat­kos­sa­kin.

 

Kir­joit­ta­ja on kes­kus­ta­nais­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Teksti Suomenmaasta 17.10.2017

Kommentoi kirjoitusta.

Annina Ruottu: Politiikka voi olla vaikea laji herkälle ihmiselle

Maanantai 13.2.2017 - Suomenmaa

Moni luulee, että voi vaikuttaa, kun kirjoittelee ajatuksiaan sosiaalisessa mediassa, sanoo keskus­ta­naisten vara­pu­heen­joh­taja Annina Ruottu.

Hän istuu kotonaan varsi­nai­suo­ma­lai­sessa perin­ne­mil­jöössä. Piirongin päällä on keskus­ta­naisten, keskustan ja Liedon kunnan viirit.

Ruottu kieltää valtavaa mustaa koiraansa kuolaamasta toimittajan päälle ja jatkaa pohdintaa siitä, miksi politiikkaan kannatta lähteä mukaan.

– Päätöksiä tehdään vain politiikassa. Tässä voi vaikuttaa asioihin aina päätöksen syntymiseen saakka.

TURUSSA syntyneen ja kasvaneen Ruotun matka poliitikoksi ei kulkenut suorinta reittiä.

Kulta­sep­päisän ja toimis­to­pääl­lik­kö­äidin tytär oli nuorena kiinnostunut puolueista ja kävi ystäviensä mukana kokoo­mus­nuorten tilai­suuk­sissa.

– Turussa on perinteisesti vaikuttanut vahvana vain kaksi puoluetta: kokoomus ja SDP. Näistä SDP vaikutti vielä vieraammalta kuin kokoomus.

KOKOOMUKSEN toiminta ei kuitenkaan vakuuttanut Ruottua.

Hän kaipasi poliittista keskustelua, mutta joutui toteamaan, että puolueen nuori­so­po­lii­ti­koille annettiin mielipiteet ylhäältä päin sen sijaan, että he olisivat itse punninneet asioita.

– En tuntenut olevani oikeassa porukassa ja häivyin vähitellen pois toiminnasta. Päätin, että minusta tulee tutkija, ei poliitikkoa, Ruottu kertoo.

 

JARI LAUKKANEN

KESKUSTA ei tullut kerrostalossa kasvaneelle Ruotulle mieleenkään mahdollisena poliittisena kotina.

Ei opis­ke­lu­ai­koina eikä myöhemmin, kun hän päätti lähteä mukaan kunta­po­li­tiik­kaan kokoomuksen listalta.

– Minulla ei ollut mitään käsitystä keskustasta enkä ollut törmännyt sen ideologiaan missään. En edes yliopistossa, vaikka olen poli­tii­kan­tut­kija, hän kertoo.

Ruottu uskoo, että keskusta löytäisi kaupun­ki­kan­nat­ta­jansa, kun se osaisi puhua aatteestaan.

– Koska keskusta-aate ei edusta mitään ismiä, se saa todella vähän huomiota, kun kouluissa käydään läpi poliittisia ideologioita, hän pohtii.

 

En ollut törmännyt keskustan ideologiaan edes yliopistossa, vaikka olen poli­tii­kan­tut­kija.

Annina Ruottu

RUOTTU löysi keskustan ajauduttuaan napit vastakkain kokoomuksen kanssa.

Erimie­li­syyttä aiheutti Aurajoen kansal­lis­mai­se­maan suunniteltu kerros­ta­lo­alue, jonka vastustaminen oli yksi Ruotun keskeisistä vaali­tee­moista.

Hän oli muuttanut vastikään perheensä kanssa Yhdys­val­loista Suomeen.

– Voi olla, että näin kaukaa tulleena maiseman eri vinkkelistä kuin siihen tottuneet paikalliset.

Kokoomuksessa ymmärrystä maiseman ainut­laa­tui­suu­delle ei kuitenkaan löytynyt.

– Siinä vaiheessa oli selviö, että en kuulu siihen porukkaan enkä ole koskaan kuulunut, Ruottu muistelee.

SITOU­TU­MAT­TO­MAKSI valtuustossa heittäytynyt Ruottu alkoi käydä läpi muita puolueita ja luki ensimmäistä kertaa keskustan ohjelmia. Se oli rakkautta ensi­sil­mäyk­sellä.

– Aate kolahti ihan täysillä. Ihmettelin, että miten voi olla, että on olemassa näin oma juttu, mutta en ole tiennyt siitä mitään!

Myös paikalliset keskus­ta­laiset tekivät Ruottuun myönteisen vaikutuksen.

– He olivat jotenkin pehmeämpiä kuin kokoo­mus­laiset, hän pohtii.

 

JARI LAUKKANEN

KOLME vuotta myöhemmin Ruottu on lähes kaikille aktiivisille keskus­ta­lai­sille tuttu nimi, sillä hän pyrki kesällä keskustan vara­pu­heen­joh­ta­jaksi.

Ensi­ker­ta­lainen sai vaalissa komeat 735 ääntä. Ehdo­kas­pu­heiden jälkeen moni kiitteli Ruotun raikasta ja asiakeskeistä otetta.

Ruottu ei silti ole pelkkä asian­hoi­ta­ja­po­lii­tikko.

– Olen idealisti. Puolueen ideologia on minulle erittäin tärkeää. Jos poliittisessa toiminnassa ei pääse miettimään asioiden syitä ja seurauksia, se ei ole sitä, mitä haen politiikalta.

KESKUS­TA­LAI­SUUS on Ruotulle pienen ihmisen, inhi­mil­li­syyden ja ihmisyyden puolustamista.

– Moni muu puolue on hyvin mate­ri­a­lis­tinen. Se tuo politiikkaan kovuutta, hän pohtii.

Ruotun mielestä keskustan pitäisi tuoda aatettaan enemmän esiin toiminnassaan ja poli­tii­kas­saan. Etenkin nyt, kun puolue tekee hallituksessa vaikeita päätöksiä.

– Pitäisi näyttää ihmisille, että keskusta on muutakin kuin halli­tus­po­li­tiikka. On erittäin tärkeää kertoa, miten ratkaisisimme asiat, jos voisimme päättää niistä yksin.

RUOTTU korostaa, että aate­po­li­tii­kassa ei ole kyse vain näkyvien poliitikkojen lausunnoista, vaan myös ruohon­juu­ri­tason työstä.

Hän järjestäisi ennen kuntavaaleja kaikilla avoimia aateiltoja, joissa erilaiset keskus­ta­po­lii­tikot kertoisivat mitä keskus­ta­lai­suus heille tarkoittaa.

Lisäksi Ruottu nostaisi rohkeasti esiin keskus­ta­laisia ihmisiä.

– Moni löytää puolueen samaistumalla. Huomaa, että tuo ihminen on saman­tyyp­pinen kuin minä, ja hän on keskus­ta­lainen, Ruottu pohtii.

Myös uudenlaisia vies­tin­tä­ta­poja tarvitaan.

– Voisiko keskusta esimerkiksi järjestää kaduilla perfor­mans­seja, joista näkyisi, miten olemme erilaisten ihmisten arjessa mukana, Ruottu heittää.

 

Moni löytää puolueen samaistumalla.

Annina Ruottu

RUOTTUA hirvittää, miten armottomasti poliitikkoja kohdellaan koventuneessa keskustelussa.

– Kuka enää jaksaa lähteä mukaan, jos poliitikot ovat julkista riistaa? Politiikka voi olla vaikea laji herkälle ihmiselle.

Mietis­ke­le­mi­sestä ja asioiden analy­soin­nista pitävä tutkija myöntää, että politiikassa toimiminen ei ole ollut helppoa hänellekään.

– Moni asia tuntui alussa luon­not­to­malta. Politiikassa pitäisi olla ulos­päin­suun­tau­tunut. Olen keskustelija, en viihdyttäjä, Ruottu kertoo.

RUOTUN kodin hirsiseinät ja lattialankut henkivät historiaa. Parisataa vuotta vanhassa rakennuksessa on aiemmin kokoonnuttu kunnan­val­tuuston kokouksiin.

Talossa riittää remontoitavaa, mutta kahden lapsen kasvettua aikaa on myös politiikalle. Tulevaisuus näyttää, miten syvälle politiikan kiemuroihin Ruotun polku vie.

Menestymisen painetta hän ei myönnä kantavansa.

– Teen asioita, jos ne tuntuvat oikeilta, mutta en ajattele, että minusta pitäisi ehdottomasti tulla ammat­ti­po­lii­tikko.

Sen verran keskus­ta­kär­pänen on kuitenkin puraissut, että Ruottu uskoo politiikan aina säilyvän elämässään tavalla tai toisella.

Jos perheen lapset suuntaavat tule­vai­suu­dessa valtameren taakse, haluaa Ruottu eläke­päi­vi­nään viedä keskusta-aatetta Amerikkaan.

– Yhdysvaltojen joko-tai-politiikassa tarvittaisiin keskus­ta­laista maltil­li­suutta ja rauhaa rakentavaa otetta.

Eeva Kärkkäinen,  Suomenmaa, 3.2.2017 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: politiikka, keskusta, annina ruottu

Lihaverolle kenkää!

Maanantai 6.2.2017 - Henna Takatalo

Henna_Takatalo.jpg

Lihaverolle kenkää!

Nuoremman polven demarit ehdottivat Sdp:n puoluekokouksessa lihaveroa. Tämä ei kuitenkaan mennyt läpi puoluekokouksessa. Tästä nuoret demarit kimpaantuivat. ”Lihansyönti on suurin ilmastouhka ja te vain nauratte sille” Myös Demarinuorten poliittisessa ohjelmassa 2016 lausutaan näin: ”Lihantuotanto on suurin yksittäinen ilmastolle haitallisten päästöjen aiheuttaja. Suomen tulee vähentää tehotuotetun lihan kulutusta siirtämällä sen tukia vaihtoehtoisten proteiinilähteiden tukemiseen ja asettamalla erillinen lihavero tehotuotetulle lihalle.” 

Tässäpä Keskustanuoren näkökulmaa asiasta: Suomessa on maailman ympäristöystävällisin ja eettisin maaseutu. Suomi ei ole tehotuotantomaa. Suomessa Keskusta vie koko ajan eteenpäin uusiutuvan- ja bioenergian käyttöä. Bioenergian lähteitä on esimerkiksi eläinten lanta. Viljakasvien viljelyyn kelpaamattomat nurmet hyödynnetään laidunmaina. 

Suomi on siitä hieno maa, että täällä on otolliset olot naudanlihantuotantoon. Meillä on makeaa vettä ja loistavia nurmia. Maaperämme sopii hyvin viljakasvien viljelyyn. Meidän tuotantomme on sopivassa suhteessa veden ja maan kanssa. Koko asian ydin ja ratkaisu on: Osta vain Suomalaista lihaa. Näin tiedät, että syöt vastuullisesti tuotettua lihaa. 

Mielestäni on tekopyhää ajatella lihaveroa samaan aikaan kun halpuutetaan ja hankitaan ulkomailta antibiottilihaa. Suljemmeko tässä asiassa vain silmämme emmekä katso Amerikan oikeita tehotuottajia? Näemme vain omat kansalaisemme tehotuottajina. On jokaisen ihmisen vapaus ostaa kaupasta kohtuuhintaista laadukasta Suomalaista lihaa, joka on lähellä tuotettu. Tasa-arvo ennen kaikkea. Ollaan ylpeitä monimuotoisesta maaseudustamme.

Henna Takatalo

Eläinhoitolayrittäjä ja tulevaisuuden maanviljelijä

Liedon Keskustan kunnallisvaaliehdokas 2017

Varsinais-Suomen Keskustanuorten johtokunnan jäsen

Liedon Keskustan Johtokunnan jäsen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lihavero, demarinuoret

Kuntapäättäjä, ole valpas!

Keskiviikko 18.1.2017 - Annina Ruottu

Annina_Suomenmaa.jpg

Kuntapäättäjä, ole valpas!

Puheenvuoro Keskustan pitkään toivoma maakun­tau­u­distus on toteutumassa. Muutos on suuri ja suuria ovat vaiku­tuk­sel­taan myös sitä kohti askel askeleelta tehdyt päätökset.

Kunta­päät­tä­jille, etenkin kunnan­hal­li­tusten edustajille, tuodaan monenlaisia muutokseen liittyviä esityksiä ja lausuntoja hyväk­syt­tä­väksi. Jotkut niistä toimivat käytännössä maakun­tau­u­dis­tusta vastaan.

Elämmekin nyt kunta­po­li­tii­kassa aikakautta, jolloin päättäjien on syytä olla erityisen valppaana. Päätöksillä vaikutetaan pitkälle tule­vai­suu­teen.

KAIKKI virkamiehet ja muut esitysten laatijat eivät ole maakun­tau­u­dis­tuksen kannalla. Pieniltäkin tuntuvien päätösten kautta jaetaan tulevaisuuden poliittista valtaa, mikä vaikuttaa kunnan ja maakunnan tulevaan tilaan.

Kunta­päät­täjät tekevät valintoja siitä, mennäänkö käytännön ratkaisujen kautta kohti keskustan toivomaan maakun­ta­mallia tai jotain muuta, keskit­tä­vämpää mallia.

Viime halli­tus­kauden aikaisiin kunta­lii­tok­siin ja suurkuntiin liittyvät päämäärät, joita etenkin kokoomus ja SDP ajoivat, ovat edelleen joidenkin toiveissa.

Keskit­tä­mis­po­li­tiikan sijaan keskustan maakun­tau­u­distus antaa sananvaltaa muillekin kuin isoille kaupungeille ja niiden valta­puo­lu­eille.

ON erittäin tärkeää, että me keskus­ta­laiset kunta­päät­täjät tuemme omalla päätök­sen­te­ol­lamme omien ministeriemme johtamaa uudistusta kunnissamme.

On käytävä avointa keskustelua siitä, mitä erilaiset lausunnot ja esitykset todella tarkoittavat, mikä on puolueemme kanta niiden suhteen ja seurattava tätä linjaa.

Viisautta on myöntää, jos joku asia jää epäselväksi ja pyytää ennen päätök­sen­tekoa neuvoa esimerkiksi piiristä.

Jotta maakun­tau­u­distus viedään keskus­ta­lai­sit­tain onnistuneesti maaliin, tulee jokaisen kunta­päät­tä­jämme puhaltaa yhteen keskus­ta­lai­seen hiileen. yt kuntatasolla tehdyt päätökset vaikuttavat puolueemme tule­vai­suu­teen ja poliittisiin voima­suh­tei­siin myös maakun­ta­ta­solla.

Kirjoittaja on Suomen Keskus­ta­naisten vara­pu­heen­joh­taja

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, keskusta

Vanhemmat kirjoitukset »