Liedon Keskustan seurakuntavaikuttajat:

Oili Riikonen

Seppo Mikkonen

Matti Mäkitalo

Teija Alipirjelä

Markus Kaajalaakso

Pinja Länsikallio

Eliisa Lehti

Mika Heinonen

Outi Kvarnberg

Emmi Saariaho-Räsänen

Anna Järvinen

Mia Pusa

Juhan Heinonen

 Tästä linkistä pääset tutustumaan ehdokkaisiimme!


Varsinais-Suomen Keskustan seurakuntavaaliohjelma


Kirkon jäsenenä voit vaikuttaa siihen, miten kotiseurakuntasi toimii lasten, nuorten, perheiden, sairaiden, yksinelävien, vanhusten, koko suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt puolestaan valitsevat uudet kirkolliskokousedustajat päättämään koko kirkon linjasta. Anna äänesi ja vaikuta!

Minun kirkkoni on lämmin lähiyhteisö

Sen muodostamme me kaikki yhdessä, ketään ei jätetä ulkopuolelle. Yhteistyöllä rakennamme paikallista identiteettiä, luomme ja vahvistamme yhteisöllisyyttä. Arvostamme jäsentemme lahjoja ja annamme tilaa niiden käytölle. Lähimmäisenrakkaus saa meidät toimimaan, kannamme toinen toistemme taakkaa, autamme, kuljemme rinnalla niin, ettei kukaan jää yksin tai taakoitu.

Minun kirkkoni rakentuu tutuille ja rakkaille arvoille

Tämä maa on rakennettu Raamatusta nousevien arvojen pohjalle, mikä on näkynyt suurena siunauksena. Kirkolla on ollut keskeinen rooli näiden tuttujen ja rakkaiden arvojen esillä pitäjänä. Ne ovat arvokkaita ja toimivia myös tänään. Haluamme pitää ne keskiössä myös jatkossa. Se takaa turvallisen kasvupohjan erityisesti kasvavalle sukupolvelle, lapsillemme ja nuorillemme.

Minun kirkkoni seuraa aikaansa

Ympärillämme oleva maailma muuttuu jatkuvasti, ja se haastaa myös kirkon. Kirkon vahva ydinsanoma on ja pysyy, mutta toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksen myllerryksessä. Seurakunnan aiempia toimintamuotoja ja -tapoja haastetaan yhtä lailla ja siksi teemme jatkuvasti työtä löytääksemme tässä ajassa toimivat konseptit. Seurakuntien työntekijöiden rooli on muuttumassa palveluntuottajista toiminnan mahdollistajiksi. Vanhoista siiloutuneista ja työaloihin jakautuneista toimintamalleista voidaan hiljalleen siirtyä paremmin tämän päivän haasteisiin vastaaviin malleihin. Ymmärrämme hyvin sen, että toimintakulttuurin muutos ottaa aikansa, mutta suuntaudumme jo nyt sen mukaisesti.

Minun kirkossani seurakuntalaiset ovat keskiössä

Aiemmin seurakunnan toiminta perustui siihen, että työntekijät järjestivät toimintaa. Tuo malli ei toimi enää tässä ajassa parhaalla mahdollisella tavalla. Talouden niukkenevat resurssit ohjaavat meitä etsimään uusia malleja, toisaalta seurakuntalaisilla on tänä päivänä yhä enemmän ja laajempaa osaamista samoin kuin monenlaisia lahjoja. Monilla työuransa päättäneillä on enemmän aikaa ja resursseja rakentaa seurakuntaa ja kirkkoa. Siksi haluamme antaa enemmän tilaa seurakuntalaisten parista nouseville toiveille ja tarpeille ja omaehtoisille aktiviteeteille.

Minun kirkkoni on monipuolisen ja elävän toiminnan keskus

Monet vanhemmat kirkot on rakennettu menneen maailman tarpeiden mukaan. Istumme edelleen esim. epämukavilla penkeillä toinen toistemme niskaa tuijottaen. Lasten ja nuorten luontaista elävyyttä tai ääntä on saatettu paheksua (tai pelätä), eikä liikkumiselle ole juurikaan annettu tilaa. Siksi haluamme purkaa vanhoja rajoitteita ja käytäntöjä. Haluamme kehittää kirkkotiloista eläviä, tämän päivän tarpeisiin ja toimintaan muuntuvia seurakunnan toiminnan eläviä ja iloisia keskuksia, joissa viihdytään, tunnetaan olo kotoisaksi ja vahvistetaan yhteenkuuluvuutta. Lapsena ja nuorena syntynyt lämmin suhde omaan kotikirkkoon, seurakuntaan ja uskoon kantaa läpi koko ihmisen elämän.

Minun kirkkoni on aktiivinen yhteisön rakentaja

Julkisten palveluiden väheneminen, yksinäisyys, taloudellinen niukkuus, lapsiperheiden tiukka arki, koulukiusaaminen, maatalouden heikko kannattavuus ja ilmastonmuutos ovat esimerkkejä niistä asioista, jotka juuri nyt haastavat sekä yksilöä että koko yhteisöä ja yhteiskuntaa. Siinä on selkeä tilaus seurakunnalle ja kirkolle. Niillä on jo olemassa valmiita työkaluja em. haasteiden lievittämiseen, mutta samaan aikaan on tärkeätä löytää uusia malleja. Kirkon, seurakunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön lisäämisen avulla voimme tehdä paljon enemmän. Samoin tulee vahvistaa yhteistyötä seurakunnan ja kunnan välillä, keskiössä on erityisesti varhaisnuoriso- ja nuorisotyö sekä toimivat ja luottamukselliset suhteet paikallisiin kouluihin. Uusia eväitä tarvitaan myös siihen, miten nuorten yhteys seurakuntaan saadaan säilymään heidän muuttaessaan opiskelun perässä toiselle paikkakunnalle.

Minun kirkkoni ottaa myös vieraat lämpimästi vastaan

Kirkko on ollut Suomessa ensimmäinen globaali ja kansainvälinen toimija. Lähetystyö on kasvattanut meidät vastuuseen koko ihmiskunnasta. Tätä tärkeää työtä kristillisen sanoman levittämiseksi, humanitäärisen avun jakamiseksi ja inhimillisen hädän lievittämiseksi tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Tänne muuttaa ihmisiä erilaisista kulttuureista kaikista maanosista, osa vapaaehtoisesti työn ja koulutuksen perässä, osa pakoon sotaa, tuhoa tai ilmastonmuutosta. Seurakunnilla on tärkeä rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa ja paikalliskulttuurin vahvistajana. Otamme heidät lämpimästi vastaan seurakunnan yhteyteen, emmekä anna tilaa rasismille tai syrjinnälle.

Seurakuntavaalit su 18.11.2018. Ennakkoäänestys 6.-10.11.

#minunkirkkoni
#seurakuntavaalit2018

#keskusta