KESKUSTAN LIEDON PY.N AJANKOHTAISET

Hyvä Keskusta väki, Keskustan Liedon py.n ajankohtaiset valinnat, suunnitelmat ja muut asiaan
kuuluvat tiedoitteet.

Yhdistyksen syyskokouksessa 3.12.2019 valittiin Liedon Keskustan kuntayhdistyksen
(kunnallisjärjestön tehtäviä hoitava paikallisyhdistys ) vuoden 2020 hallitus seuraavanlaisesti, sekä
joukko muita henkilövalintoja.

- Puheenjohtaja Juha Marjomaa
- Varapuheenjohtaja Jari Vuorinen
- Sihteeri?
- Muut hallituksen jäsenet, Eliisa Lehti, Henna Takatalo, Maria Nurminen, Arto Tikka, Jari Vähätalo,
Seppo Mikkonen (Raimo valkama henkilökohtainen vara)
Edustajat / varaedustajat piirin kokouksiin siten kuin piirin säännöissä on määrätty.
Varsinaiset edustajat
Minna Hallanheimo, Leena Viskari, Eliisa Lehti, Janne Sipilä, Hannu Seppä, Juha Marjomaa, Jari
Vuorinen, Maria Nurminen, Tuomo Saari ja Arto Tikka.
Varaedustajat
Seppo Mikkonen, Raimo Valkama, Jari Vähätalo, Jarkko Mäenpää, Oili Riikonen, Johanna Takatalo,
Sinikka Tuominen, Heikki Takatalo, Tomi Pohjankukka ja Esa Mustamäki.

Toiminnantarkastajaksi/tilintarkastajaksi Antti Pakula

Varatoiminnantarkastajaksi/tilintarkastajaksi Heikki Takatalo

Muut valinnat vastuutettiin vuoden 2020 hallitus valitsemaan järjestäytymiskokouksessaan.

Kokouksen tiedoitteeseen tuli myös uuden puheenjohtajan terveiset,
"Liedon Keskustan tavoitteena on toimia vastuullisena yhteiskunnallisten asioiden hoitajana, sekä
päätöksenmenettelytavan pitää rakentua yhteistyöstä ja vahvasta luottamuksesta, joka antaa
mahdollisuuden kuntalaiselle helppoon ja rehelliseen lähestymiseen Keskustan aatteen
mukaisesti. Lisäksi toiminnan pitää olla avointa ja näkyä julkisesti päätöksillään, tuoden jokaiselle
oikeuden mielipiteeseen."

Keskustan Liedon py.n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin sunnuntaina 12.1.2020,
kokouksessa olikin paljon asioita päätettävänä ja tulevan pohdintaa, minkä ansiosta kokous venyi
viisi tuntiseksi. Kokouksessa tehtiin seuraavanlaisia henkilövalintoja tehtäviin.

Rahastonhoitajan ja yritysvastaavan tehtäviin Jari Vuorinen, vaalipäälliköksi Seppo Mikkonen,
jäsenvastaavaksi Eliisa Lehti, tiedoitus/viestintävastaavaksi Henna Takatalo,
koulutusvastaavaksi Arto Tikka, poliittisen tapahtuma toimikunnanvastaaviksi Maria Nurminen ja
Jari Vähätalo.
Sihteerin paikka jäi vielä täyttämättä, mutta hakua tehdään aktiivisesti oikea henkilön
löytämiseksi.
Kokouksessa keskusteltiin py.n hallituksen tehtävistä, yhteisistä"pelisäännöistä" ja
luottamuksellisuudesta.

Päätettiin läsnäolo- ja puheoikeutetuista hallituksen kokouksiin seuraavasti "hallitus kokoontuu
omalla jäsenistöllään. Hallitukselle voi esittää läsnäolo- ja/tai puheoikeutta henkilölle/henkilöille
kokouksiin. Hallitus voi kutsua henkilön/henkilöitä läsnäolo- ja/tai puheoikeudella kokouksiin."
Aloitettiin vaalisuunnitelman laatimista keskustelemalla tavoitteista, ehdokashankinnasta ja
asettelusta, paikallisista teemoista, toimintatavoista ja aikatauluista.

Käytiin toimintasuunnitelmaa läpi ja tehtiin tarvittavia tarkennuksia suunnitelmaan.
Tupailtoja pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan ja niitä saa myös jäsenistö järjestää esim.
kutsumalla naapureita, tututtuja tai muita asiasta kiinnostuneita kotiinsa tai muuhun hyväksi
katsomaan paikkaan, lisäksi voitte välittää kutsun myös py.n hallituksen jäsenille. Py.n hallitus
tulee järjestämään tupailtoja, joihin se pyrkii saamaan kansanedustajia tai Keskustan poliittista
johtoa paikalle keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Kyläillat ovat myös vahvasti mukana toimintasuunnitelmassa ja toivottavasti saamme järjestettyä
myös kesätapahtuman, jossa jäsenistö pääsee viettämään yhteistä aikaa rennolla otteella.
Tulemme vuoden aikana näkymään aktiivisemmin erillaisissa yleisissä tapahtumissa.
Pääsääntöisesti tulemme tiedoittamaan jäsenistöä ajankohtaisista tapahtumista tai muista
vastaavista sähköpostilla, Liedon Keskustan nettisivuilla ja Liedon Keskustan facebook sivuilla.
Kevään aikana tullaan tekemään Liedon Keskustan hallituksen jäsenistä esittelyt
sosiaaliseenmediaan esim. video esittely ja samaa tullaan toteuttamaan tulevissa kuntavaaleissa
ehdokasesittely muodossa.

Ehdokashankintaa ja asettelua tullaan tekemään heti tämän vuoden alusta, pyrimme käymään
kaikki viime vaaleissa ehdolla olleet läpi kevään aikana.

Työtaakan keventämiseen ehdokashankinnassa, on myös suotavaa ilmoittaa itse halukkuutensa
ehdokkaaksi tai ilmi antaa joku sellainen henkilö, jonka tietää olevan kiinnostunut ehdokkuudesta.
Mitä nopeammin saamme listalle ehdokkaita, sen laadukkaampaa ja yhteistyökykyisempää
toimintaa pystymme pitämään yllä.

Ota rohkeasti yhteyttä Keskustan Liedon hallituksen jäseneen, koski asia sitten ehdokashankintaa
tai mitä tahansa muuta Keskustan toimintaan liittyvää.

Liedon Keskustan hallitus kokoustaa ainakin kevään aikana 12.3 ja 7.5 , sekä tarvittaessa voimme
kokoontua myös useammin.
Liedon Keskustan py.n Vuosikokous pidetään 14.4.2020.

Yhteystiedot.

Pj. Juha Marjomaa p. 0505268169 sp. juha.marjomaa@gmail.com

Vpj. Jari vuorinen p.0442777311 sp. jari.vuorinen@lieto.fi

Seppo Mikkonen p. 0456572448 sp. mikkosen.seppo@wippies.fi

Henna takatalo p. 0505539620 sp. henna.takatalo@gmail.com

Arto Tikka p. 0440611873 sp. arto.tikka@tarvasjoki.fi

Eliisa Lehti p. 0400528593 sp. elehti@abo.fi

Maria Nurminen p. 0405140665 sp. maria.k.nurminen@gmail.com

Jari Vähätalo p. 0400953172 sp. jari.vahatalo@lieto.fi